Památka vojákům "Velké války"

Vojáci 1. světové války z Brumova-Bylnice, Svatého Štěpána, Svaté Sidonie.

Začátek a průběh

1918

Tato část popisuje události z roku 1918, posledním roce války. Letošním roce se německá armáda pokoušela podnikat poslední velké útoky na západní frontě. Po téměř úspěšné Operaci "Michael" (německé útoky 21.března 1918) došlo ke konečnému selhání a vedlo k úspěchům spojenců v létě 1918.

Na podzim už německá armáda není schopna pokračovat v bojích. S nastávající revolucí požádá Německo o politické příměří. To vyšlo v platnost na poslední chvíli v 11.00h  11. listopadu. Válka byla na jejím  konci a mnohé z evropských dynastií padly.


Leden - září T.E. Lawrence vede arabské partyzány v úspěšném vojenském tažení proti tureckým pozicím v Arábii a Palestině.
8. ledna Americký prezident Woodrow Wilson přednesl Kongresu svých " Čtrnáct bodů". Volal v nich po otevřené diplomacii, svobodě v obchodu, celosvětovém odzbrojení, právu národů na sebeurčení a hlavně vzniku Společnosti národů.
11. února Americký prezident Woodrow Wilson dodává "čtyři body" k projevu na Kongresu.
3. března Sovětské Rusko uzavírá samostatné mírové jednání v Brest-Litovsku.
21. března Německo zahajuje jarní úder, případně upevňování pěti hlavních útoků proti spojeneckým silám, počínaje bitvou u Picardie (Francie) proti Britům.
26. března Do čela dohodových armád byl postaven Francouz Ferdinand Foch
9. dubna Německo zahajuje druhý jarní útok v boji o Lys, v britské oblasti Armentieres.
14. dubna F.Foch je jmenován nejvyšším velitelem spojeneckých sil na západní frontě.
25. května Německé ponorky typ U se poprvé objevují v amerických vodách.
27. května Třetí německý jarní útok, třetí bitva na Sommě, začíná ve francouzském oblasti kolem Chemin des Dames
28. května   Americké ozbrojené síly (28. pluku 1. Divize) zvítězili  první velkou akcí v bitvě o Cantigny (Francie).
6. června Americká 3. divize obsazuje Bouresches (Francie) a jižní části lesů Belleau. 
9. června Němci zahájíli čtvrtý jarní útok, bitva o Quentin, ve francouzské oblasti mezi Noyan a Montdider.
15. června Italové vítězně obstáli v bitvě na Piave (Itálie) proti rakousko-uherské armádě.
6. červenec Americký prezident Woodrow Wilson souhlasí s americkým zásahem na Sibiři
15. července Začíná závěrečná fáze velkého německého jarního tažení, druhá bitva na Marne (Francie).
17 července Bývalý car Mikuláš II. s jeho ženou a dětmi jsou zavražděni bolševiky.
18. července Spojenecký protiútok proti německým silám.
3. srpna Spojenci začínají zasahovat ve Vladivostoku.
8. srpna D.Haig zahajuje úspěšný útok v  Amiens (Francie) a tlačí všechny německé jednotky zpět až na Hindenburgovu linii, Ludendorff ví, že je to "černý den" pro německou armádu.
12. září Americké síly  evakuují St. Mihiel (Francie), během největšího leteckého úderu ve válce, který byl zahájen americkou armádou.
19. září Začátek britských útoku v Palestině, bitva u Megida.
26. září  Bitva u řeky Vardar (Makedonie). Srbové, Češi, Italové, Francouzy a Britové proti Bulharským silám.
26. září Meuse-Argonne- poslední francouzsko-americké útoky ve válce.
27. září - 17. října D.Haig dobyl Hindenburg ovu linii, průlom v několika bodech.
29. září Bulharsko dospělo ke smírčímu jednání.
28. září - 14. října Belgické vojenské jednotky útočí na Ypres.
3-4 říjen Německo a Rakousko žádá amerického prezidenta Woodrowa Wilsona o příměří.
17. října - 11. listopadu Britské postupují k řekám Sambre (severní Francie) a Schledt (Belgie), a berou mnoho německých zajatců.
21. října Německo končí s neomezeným podmořským válčením.
27. října Erich Ludendorff odstupuje.
30. října Turecko uzavírá příměří se Spojenci.
3. listopadu Vzpoura v německém loďstvu v Kielu (Německo).
3. listopadu Terste falls to the Allies; Austria-Hungary concludes an armistice Terst (Itálie) spadá pod Spojence, Rakousko-Uhersko uzavírá příměří.
7-11 listopadu Německo vyjednává příměří se Spojenci v železničním veltelském voze Ferdinanda Focha v Compiegne (Francie).
November 9 9. listopadu Kaiser Wilhelm II. odstupuje.
November 10 10. listopad Kaiser Wilhelm II. utekl do Holandska.
November 10 10. listopad Založena Německá republika. 
November 11 11. listopad Den příměří, platí od 11.00h.
Žádné komentáře
 
Tyto stránky mají pouze informativní charakter