Památka vojákům "Velké války"

Vojáci 1. světové války z Brumova-Bylnice, Svatého Štěpána, Svaté Sidonie.

Začátek a průběh

1915

Tato část popisuje význačné události z roku 1915, prvním plném roce války, který se vyznačoval tím, že se spojenci marně snaží dosáhnout průlomu na západní frontě, zatímco Němci jinde dosahují mnoha úspěchů. Tento rok byl zklamáním pro spojence a naopak pozitivní pro Německo a jeho spojence.1. leden - březen 30 Velitelství spojeneckých sil útočí v Artois (severní Francie) a Champagne (severovýchod Francie).
15. ledna Japonsko má 21 požadavků na Čínu.
J19-20 leden První německá vzducholoď v útoku na Anglii.
4. února Ponorka typ U útočí na spojenecké a neutrální lodě. Vyhlášení blokády Británie.
7-21 února Rusové utrpí těžkými ztrátami v druhé bitvě u Mazurských jezer (Polsko) známé také jako "zimní bitvě".
Únor - duben Rakousko-uherský útok na ruské Polsko (Galicii) se zhroutí ruským protiútokem.
19. únor-srpen Spojenecké obojživelné útoky na Dardanely (průliv Turecko) a Gallipoli (Turecko), (iniciované Winstonem Churchillem, který v důsledku odstoupí) končí tureckým obléháním spojeneckých sil.
1. března Potopení první britské osobní lodi Falaba. 
11. března Británie oznamuje blokádu německých přístavů.
Duben-červen Němci se zaměřují na východní frontu, průlom obrany Gorlice-Tarnow (Polsko). 
22. dubna - 25. května Prvním použitím jedovatého plynu Německa začíná druhá bitva u Ypres (Belgie).
25. dubna Spojenecké vylodění v Gallipoli (Turecko).
26. dubna Francie, Rusko, Itálie a Británie uzavírají tajné smlouvy v Londýně.
2. května V Galicii (Halič) začínají Rakousko-německé útoky.
7. května U-loď potápí britskou linkovou loď Lusitania se ztrátou amerických životů. Vytváří se americko-německá diplomatická krize.
9. května Začíná druhá bitva u Artois (severní Francie).
23. května Ignorování smlouvy s centrální mocí. Itálie vyhlašuje válku  Rakousko-Uhersku.
25. května Britský premiér Asquith přetváří jeho liberální vládu jako koalici stran.
29. června - 2. prosince Italové zahájily neúspěšný útok na na rakousko-uhersko v 1., 2., 3. a 4. bitvě na řece Soči (Isonzo) v Itálii. Celkem se odehrálo 12 bitev.
4. srpna Němci obsadili Varšavu.
5. září Car Mikuláše II. převzal nejvyšší velení ruské armády na východní frontě.
22. září Druhá bitva u Champagne začíná.
3. října Anglo-francouzské síly v Soluni v Řecku.
Říjen - listopad Rakousko-německo-bulharské síly vpadli do Srbska, vyhánějí srbskou armádu ze země.
19. prosince sir Douglas Haigu nahrazuje sira Johna Frenche velele britské expediční síly.
28. prosince Spojenci začínají stahovat vojska z Gallipole (Turecko).Žádné komentáře
 
Tyto stránky mají pouze informativní charakter