Památka vojákům "Velké války"

Vojáci 1. světové války z Brumova-Bylnice, Svatého Štěpána, Svaté Sidonie.

Začátek a průběh

1914

Tato část popisuje význačné události z roku 1914, začátku války,která se (z dnešního pohledu) nevysvětlitelně svrhla do tvrdohlavé zákopové války.


28. června

Atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda, dědicem trůnu rakousko-uherské říše, v Sarajevu v Bosně.

28. července

Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku.

29. července - 9. prosince

Rakousko-Uhersko opakovaně proniká do Srbska, ale je opakovaně odraženo.

1. srpna

Vypuknutí války.
Německo vyhlašuje válku Rusku.

3. srpna

Německo vyhlašuje válku Francii.

4. srpna

Německo proniká neutrální Belgií.

4. srpna

Británie vyhlašuje válku  Německu.

4. srpna

Americký prezident Woodrow Wilson prohlašuje politiku USA za neutrální.

14. srpna

Bitva u hranic začíná.

17-19 srpen

Rusko proniká do východní Pruska.

23. srpna

Japonsko vyhlašuje válku  Německu.

23. srpna - 2. září

Rakousko-Uhersko proniká do Rusko Polska (Galicie).

26-30 srpen

Bitva u Tannenbergu, kterou Rusko prohrává. Německo má největší úspěch ve válce na východní frontě.

5-10 září

První bitva u řeky Marne (Francie), zdržela německý postup, což vedlo k patu a následné zákopové válce.

9-14 září

První bitva u Mazurských jezer (Polsko), které Rusko opět ztrácí.

14. září

První bitva u řeky Somme (Francie) začíná.

září - 24. listopadu

"Závod k moři" ("Race to the sea"), zákopy se objevují  15. září.

17-28 září

Rakousko-německéhý útok na západní Polsko.

14. října - 22. listopadu

První bitva u Ypres (Belgie).

29. října

Turecko vstupuje do války na straně Centrální mocnosti.

8. prosinec

Bitva u Falklandských ostrovů ( jižní Atlantik).

21. prosince

První německý letecký úder v Británii.

25. prosince

Neoficiální vánoční příměří, podél západní fronty, které si vojáci vyhlásili sami.


 
Žádné komentáře
 
Tyto stránky mají pouze informativní charakter