Památka vojákům "Velké války"

Vojáci 1. světové války z Brumova-Bylnice, Svatého Štěpána, Svaté Sidonie.

Začátek a průběh

Ve zkratce tady jsou chronologicky seřazeny největší události....

Tato část popisuje význačné události z roku 1914, začátku války,která se (z dnešního pohledu) nevysvětlitelně svrhla do tvrdohlavé zákopové války.


Tato část popisuje význačné události z roku 1915, prvním plném roce války, který se vyznačoval tím, že se spojenci marně snaží dosáhnout průlomu na západní frontě, zatímco Němci jinde dosahují mnoha úspěchů. Tento rok byl zklamáním pro spojence a naopak pozitivní pro Německo a jeho spojence.

Tato část popisuje události z roku 1916, třetím roce války. Během tohoto roku se Němci u Verdunu pokusili nechat Francii "vykrvácet", a Britové zaútočili na řece Sommě (severní Francie). To byla nejkrvavější bitva v dějinách první světové války.

Asi k největší námořní bitvě v dějinách došlo v Severním moři v Jutsku (Dánsko), což vyústilo v taktické vítězství Německa, ale strategické vítězství Británie. Brusilovova ofenzíva způsobila největší porážku centrálním mocnostem od vypuknutí války.

Tato část popisuje události z roku 1917, čtvrtého roku války. V tomto roce přejímá Německo vysoké velení nad katastrofální politikou na neomezené podmořské válčení - katastrofální tím, že přinesl vstup Ameriky do války na pár měsíců, a nakonec vedla k jejímu pádu v následujícím roce.

Na podzim roku 1917 zahájila britská armáda rozsáhlé útoky na Passchendaele (Belgie). Tak jako na Sommě předchozího roku se toto ukázalo jako velké selhání. V tomto roce také Rusko odchází z války uprostřed dvou revolucí, první v únoru a podruhé v říjnu.

Tato část popisuje události z roku 1918, posledním roce války. Letošním roce se německá armáda pokoušela podnikat poslední velké útoky na západní frontě. Po téměř úspěšné Operaci "Michael" (německé útoky 21.března 1918) došlo ke konečnému selhání a vedlo k úspěchům spojenců v létě 1918.

Na podzim už německá armáda není schopna pokračovat v bojích. S nastávající revolucí požádá Německo o politické příměří. To vyšlo v platnost na poslední chvíli v 11.00h  11. listopadu. Válka byla na jejím  konci a mnohé z evropských dynastií padly.

 
Tyto stránky mají pouze informativní charakter