Památka vojákům "Velké války"

Vojáci 1. světové války z Brumova-Bylnice, Svatého Štěpána, Svaté Sidonie.

Vysvětlivky

 

Použité zkratky armád:

 

datumn

-

datum narození

A

-

australská armáda

B

-

padl v boji

okresn

-

okres narození

B

-

britská armáda

ČSA

-

sloužil v čs. armádě

obecn

-

obec narození

D

-

domobrana v Itálii

D

-

dezertoval

okresd

-

domovský okres

DK

-

Děnikinova armáda

DM

-

demobilizován

obecd

-

domovská obec

F

-

francouzská armáda

N

-

nezvěstný

rutvar

-

rakousko-uherský útvar

I

-

italská armáda

NS

-

neschopen služby

rhodnost

-

hodnost v rakousko-uherské armádě

K

-

kanadská armáda

P

-

popraven

datumz

-

datum zajetí

KO

-

Kolčakova armáda

S

-

zemřel

místoz

-

místo zajetí

KR

-

Kornilovova armáda

V

-

vrátil se do vlasti

místop

-

místo přihlášení do legií

LC

-

cizinecká legie

X

-

viz. poznámka

datum2

-

datum zařazení do legií

LF

-

čs. legie ve Francii

Z

-

zemřel na následky zranění

datum5

-

konec v legiích

LI

-

čs. legie v Itálii

 

 

 

utvar1

-

první útvar v legiích, u kterého sloužil

LR

-

čs. legie v Rusku

 

 

 

utvar4

-

poslední útvar v legiích

P

-

polská legie

 

 

 

 

 

 R

 

 ruská armáda

 

 

 RM

 

 rumunská armáda

 

 

 S

 

 srbská legie

 

 

 US

 

 americká armáda

 

 
Tyto stránky mají pouze informativní charakter